Jan Dovrtěl, Josef Urbánek

date of exhibition: 1979
institution: Přelouč
type of exhibition: kolektivní