Malováná družba: Pavel Vavrys, Josef Velčovský, Fikret Hašimov, Arif Husejnov. Výsledky společných tvůrčích pobytů v Ázerbajdžánské SSR a ČSR v letech 1980 - 1982

date of exhibition: 1985/10/15 - 1985/11/10
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: kolektivní

notes:
4 351 návštěvníků