Martin Rajniš: Huť architektury

date of exhibition: 2014/06/27 - 2014/11/17
institution: DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art
type of exhibition: autorská