Malováná družba: Pavel Vavrys, Josef Velčovský, Fikret Hašimov, Arif Husejnov. Výsledky společných tvůrčích pobytů v Ázerbajdžánské SSR a ČSR v letech 1980 - 1982

date of exhibition: 1985/11/19 - 1985/12/31
institution: Slovácké muzeum
type of exhibition: kolektivní