Sitenský: Čas zoufalství a nadějí

date of exhibition: 2014/14/03 - 2014/04/28
institution: Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)
type of exhibition: autorská