Ilja Sainer: Biorytmy / první část: 1983-85

date of exhibition: 1985/06/11 - 1985/08/31
institution: Ústav teorie informace a automatizace ČSAV