Marie Kautská: Obrazová tvorba

date of exhibition: 1988/03/15 -
institution: Ústav teorie informace a automatizace ČSAV
type of exhibition: autorská