Ilja Sainer: Fragmenty

date of exhibition: 1988/10/17 - 1988/10/31
institution: Ústav teorie informace a automatizace ČSAV
type of exhibition: autorská