Michal Trembáč: Z tvorby 1965 - 1966

date of exhibition: 1967/01
institution: Galéria výtvarného umenia
type of exhibition: autorská