České umění 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě

date of exhibition: 1979
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní