Jan Souček: Obrazy a grafika

date of exhibition: 1979/04/08 - 1979/04/18
institution: Kulturní dům Julia Fučíka
type of exhibition: autorská