Portugalská architektura ve fotografii Pavla Štěpánka / Arquitetura Portuguesa na fotografia de Pavel Štěpánek

date of exhibition: 1979
institution: Klub Mánes
type of exhibition: autorská

notes:
podzim 1979