Pohledy do nebe 2010

date of exhibition: 2010/11/01 - 2010/11/05
institution: Akademie věd České republiky
type of exhibition: nevýtvarná