Pohledy do nebe 2011

date of exhibition: 2011
institution: Akademie věd České republiky
type of exhibition: nevýtvarná