České malířství a sochařství 1905 - 1925 ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

date of exhibition: 2000/12/16 - 2001/03/11
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní