Poslední obraz

date of exhibition: 1997/12/18 - 1998/02/08
institution: Galerie Rudolfinum
type of exhibition: kolektivní

notes:
Malá galerie
Projekt Mileny Slavické představil mladé, začínající umělce, kteří obrátili svou pozornost k tradičnímu médiu obrazu. Výstava se snažila prověřit únosnost a možnosti obrazové formy a umožnit konfrontaci jednotlivých výtvarníků mezi sebou. Sám název v sobě skrýval i humornou reflexi vlastního počínání.
-
Lindaurová, Lenka. Popis českého zápasu bez odhalení. In: Umělec 1998, č. 2, s. 6
Mečl, Ivan. Tvůrcové a epigoni. In: Umělec 1998, č. 1, s. 25