Mikoláš Axmann: Grafiky

date of exhibition: 1985/01/31 -
institution: Ústav teorie informace a automatizace ČSAV
type of exhibition: autorská

notes:
hudební vystoupení
Ricardo Medina, Tetsuo Takahashi skladby J. S. Bacha