Prager Secession: IV. výstava v Krasoumné jednotě pro Čechy

date of exhibition: 1932/11/20 - 1932/12/11
institution: Krasoumná jednota (Dům umělců)
type of exhibition: kolektivní