Karel Cudlín: Fotografie 2001-2011

date of exhibition: 2011/07/14 - 2011/09/11
institution: Galerie Akademie múzických umění, GAMU
type of exhibition: autorská