Petr Kováč: Dvorské umění v sicilském království

date of exhibition: 2011/02/16
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
kavárna