Mezery v historii: Sympozium věnované tvorbě německých a židovských výtvarníků a architektů v českých zemích před rokem 1945

date of exhibition: 2014/06/27 - 2014/06/28
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: symposium/seminář

notes:
Symposium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků na území Čech, Moravy a Slezska do konce druhé světové války