Československý průmyslový návrh

date of exhibition: 1968/10/10 - 1968/11/30
institution: Oblastní galerie výtvarného umění
type of exhibition: kolektivní