Richard Náhlovský

date of exhibition: 2002/02/08 - 2002/04/07
institution: Muzeum a Pojizerská galerie Semily
type of exhibition: autorská