Dětská kniha

date of exhibition: 1953/11 - 1953/11/30
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: kolektivní