Dopisy umělců (Rukopisy slavných českých umělců)

date of exhibition: 1981/03/24 - 1981/04/10
institution: Malá galerie Československého spisovatele
type of exhibition: kolektivní