Bienále ilustracií Bratislava 1979

date of exhibition: 1979/09 - 1979/10
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní