Zdeněk Burian

date of exhibition: 1984
institution: Krajské vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská