Jaroslav Mrva: Obrazy, Ladislav Zemánek: Sochy

date of exhibition: 1962/09/30 - 1962/11/06
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní