Tvůrčí skupina Linie 67

date of exhibition: 1967/10/15 - 1967/11/05
institution: Park kultury a oddechu Julia Fučíka
type of exhibition: kolektivní