Lukáš Kliment

date of exhibition: 1986/04/02
institution: Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Katedra fotografie
type of exhibition: autorská