Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie

date of exhibition: 1986/7 - 1986/8
institution: Východočeská galerie v Pardubicích
type of exhibition: kolektivní