Česká kresba 20. století ze sbírek GMU HK

date of exhibition: 2004/04/08 - 2004/06/06
institution: Galerie moderního umění v Hradci Králové
type of exhibition: kolektivní