Ilja Sainer: Kompozice a studie

date of exhibition: 1975/04/03 - 1975/04/17
institution: Výstavní síň Českého ovocnářško-zahrádkářského svazu
type of exhibition: autorská