Česká kresba 5, Vladislav Mirvald

date of exhibition: 1996/05
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská