Malíř Vladimír Práger

date of exhibition: 1959
institution: Muzeum Jana Amose Komenského
type of exhibition: autorská