J. Prádler

date of exhibition: 1964/06
institution: Osvětová beseda
type of exhibition: autorská