Zdeněk Přikryl

date of exhibition: 1978/10
institution: Vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská