Jaroslav Králík: Koláže z let 1970 - 78

date of exhibition: 1978
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: autorská