Milan Kodejš: Výtvarné a restaurátorské práce

date of exhibition: 1982/09 - 1982/10
institution: Chebské muzeum
type of exhibition: autorská