Lumír Jisl a Mongolsko: Fotografie 1957-1963

date of exhibition: 2014/09/04 - 2014/09/21
institution: DOX, Malá věž
type of exhibition: autorská

notes:
--

Lumír Jisl (1921-1969) byl předním československým badatelem v oblasti mongolské archeologie a znalcem orientálního umění a hmotné kultury. Odborně se zabýval buddhistickým uměním v Číně, Tibetu a zejména Mongolsku, kam roku 1958 vedl velmi úspěšnou archeologickou expedici, jež zkoumala památník prince Kültegina (685-732).
Výstava mapuje jeho tři mongolské cesty z let 1957 až 1963.
Při výběru fotografií jsme se drželi pravidla rozmanitosti a reprezentativnosti. Pouze několik z nich bylo dosud publikováno a ve větším rozsahu je představila zatím jen expozice v prestižním Dzanabadzarově museu v Ulánbátaru v srpnu 2014, české publikum se s nimi může seznámit poprvé zde. Díky svědomité péči rodiny Lumíra Jisla o jeho vědeckou pozůstalost můžeme dnes, po více než půlstoletí, spatřit unikátní snímky zachycující Mongolsko tak, jak jej už nikdy neuvidíme.

„Dosáhl jsem cíle cesty, nyní již bude návrat. Byla to skutečnost? Ale jen dárky přátel, fotografie a hrst suchých bylin voňavé stepi mi budou připomínat, že to opravdu byla skutečnost. Mongolsko, země krásná, zelená stepí, modrá vzduchem, žlutá pískem, teplá lidmi, měkká nozdrami koní, léta jsem po tobě toužil. A když jsem tě konečně spatřil, moje touha tím nebyla nasycena. Miluji tě a věčně tě budu mít rád.“
Lumír Jisl před odletem z Mongolska 1958