České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Státní galerie ve Zlíně

date of exhibition: 2000/08/01 - 2000/09/23
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní