Pavel Sukdolák

date of exhibition: 1964
institution: Biologický ústav ČSAV
type of exhibition: autorská