Mezi vrstvami

date of exhibition: 1986/05/17
institution: Černá rokle u Radotína
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
zahájení v sobotu 1986/05/17 ve 14 hodin
idea a organizace: Ivan Kafka a Tomáš Ruller
Výstavní akce mající všechny atributy výtvarného vystoupení - jen s drobnou odchylkou, že absentovaly jakékoliv exponáty.
Pozvánka byla koncipována s maximální důvěryhodností při uvedení minima konkrétních údajů o obsahu a smyslu akce. Rozeslána v počtu více než 1500 kusů na adresy výtvarníků, literátů, hudebníků, architektů, divadelníků, historiků, teoretiků (včetně Moravy a Slovenska), vědeckých ústavů, školám, sdělovacím prostředkům, redakcím, ministerstvům, odborům kultury, politickým institucím, národním výborům, ÚV a VB, včetně cirkusů (např. Humberto) atp.
Celá akce se tak změnila v masovou, nevědomou manifestaci širokého okruhu návštěvníků za "asistence" Sborů bezpečnosti. Utajení akce bylo dokonalé, nikdo nic nevěděl a tak nemohl podat ani žádných informací.
Po čase byla zaslána všem návštěvníkům dokumentační pohlednice s poděkováním za účast na výstavním odpoledni MEZI VRSTVAMI.
Autorství akce bylo přiznáno v únoru 1996, při příležitosti vydání sborníků Zakázané umění v rámci časopisu Výtvarné umění.
Ivan Kafka