Dítě ve výtvarném umění

date of exhibition: 1979/06/01
institution: Okresní galerie
type of exhibition: kolektivní