Pavel Sukdolák: Grafika 1960 - 1993

date of exhibition: 1993/05/13 - 1993/06/27
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: autorská