Realistický obraz rostlin od pravěku až do doby současné

date of exhibition: 1952/04/12 - 1954/06/15
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: kolektivní