Portrét

date of exhibition: 2014/10/03 - 2014/10/31
institution: Státní okresní archiv
type of exhibition: kolektivní