Igor Minárik: Práce na papíře

date of exhibition: 1978/02
institution: Okresní kulturní středisko
type of exhibition: autorská