Miguel Alandio Pantoja

date of exhibition: 1964/07/02 - 1964/07/26
institution: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
type of exhibition: autorská