Zahraniční umění z depozitářů Národní galerie

date of exhibition: 1965/05 - 1965/06
institution: Sbírka moderního umění
type of exhibition: kolektivní